Про журнал

Журнал Экономикс (Economics)

Журнал «Економікс» є рецензованим науково-практичним виданням, що присвячене актуальним проблемам розвитку сучасної економіки, та пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної інформації в галузі економічної економіки. У журналі публікуються роботи провідних експертів з проблем економіки і міжнародних економічних відносин, матеріали, підготовлені вітчизняними та зарубіжними фахівцями в галузі економічної науки і практики.

Завдання журналу – підвищення рівня економічної науки, а також створення дискусійної платформи для аналізу та висвітлення останніх досягнень економічної науки, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Цільова аудиторія: вчені, викладачі, аспіранти, студенти, економісти, бухгалтери, державні службовці та всі, кого цікавить економічна тематика.

Представлені матеріали рецензуються зовнішніми та/або внутрішніми рецензентами. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, яка може не співпадати з думкою редакції. За достовірність фактів, статистичних даних та інших матеріалів відповідальність несе автор або особа, яка надала матеріал.