«ЭКОНОМIКС»

Журнал Экономикс (Economics)

Науково-практичний
економічний журнал

ISSN 2307-6585

Журнал зареєстрований Державною реєстраційною службою України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ № 19619-9419р вiд 17.01.2013 р.

Журнал виходить 12 разів на рік.

 

 

Науково-практичний журнал «Економікс» оголошує набір статей в черговий номер журналу.

Набір триває до 24 лютого 2014 р.

Науково-практичний журнал «Економікс» – загальноекономічне видання широкого профілю, розраховане як на дослідників, так і на практиків. Його місія – поширення економічних знань, досягнень світової економічної думки, передового досвіду господарювання, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Журнал «Економікс» є рецензованим науково-практичним виданням, що пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної інформації в галузі економічної економіки. Науковий журнал почав процедуру щодо входження в міжнародні бази наукового цитування. Таким чином, автори наукового журналу отримують можливість представити результати своїх досліджень закордонним вченим, отримати міжнародне визнання.

ISSN 2307-6585

Періодичність – 1 раз на місяць.

Аудиторія – економісти, фінансисти та менеджери, наукові працівники, викладачі та аспіранти вузів, а також працівники органів управління всіх рівнів, керівники та фахівці підприємств різних сфер діяльності.

Рукописи статей в обов'язковому порядку рецензуються зовнішніми та / або внутрішніми рецензентами і оформляються відповідно до вимог до оформлення авторських матеріалів, які надсилаються в науковий журнал «ECONOMICS».

Кожній статті присвоюються індекси УДК.

Основні теми журналу допомагають отримати цілісне уявлення про ситуацію в економіці країнах СНД, далекому зарубіжжі, регіонів світу, світовій економіці. Тематичні статті згруповані по рубриках:

 • Теорія управління економічними системами
 • Економічні теорії
 • Світова економіка
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Управління інноваціями та інноваційною діяльністю
 • Регіональна економіка
 • Логістика
 • Економіка народонаселення і демографія
 • Економіка праці та управління персоналом
 • Економіка та управління якістю
 • Економічна безпека
 • Економіка природокористування
 • Ціноутворення
 • Бухгалтерський, управлінський облік і аудит
 • Фінанси та податкова політика
 • Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні підприємством
 • Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів
 • Правове регулювання соціально-економічних відносин

Ми прагнемо розповідати про реалії економічного життя глибоко і системно, на високому науковому рівні, представляючи найбільш гострі та актуальні теми у всій повноті та розмаїтті думок.

Запрошуємо Вас до співпраці і бажаємо творчих успіхів!

Ознайомитись з вимогами до оформлення тексту статей
Опублікувати статтю в журналі